RSS
Facebook
Twitter

29 March 2012

Berhujah !!!


Sabar & senyum, dua senjata ampuh (gambar hiasan)

"Senapang muntah peluru
Manusia bergelimpangan mati
Lidah muntah hujah sekeras batu
Manusia beramai-ramai keraskan hati"

"Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)"
Surah Ali Imran: 64

"Kebenaran & titik kesamaan dijadikan dasar
Kasih sayang & ketegasan dijadikan tema
Lemah lembut & hikmah sebagai kaedah
Barulah bi'ah ilmiyyah itu benar-benar terserlah!"

"Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga ia beringat atau takut"
Surah al-Thaha: 440 ulasan: